เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดภูเก็ต โดยคุณณัฐวุฒิ มุขนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ได้มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในเรื่อง แนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตrajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย