เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561  คณบดีคณะเทคโนโลยี่การเกษตรและอาจารย์กนวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวและนายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับเกษตรกรบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย