บริษัทเซิร์ฟเฮ้าส์(ไทยแลนด์) จำกัด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน