สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดการแข่งขัน พานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ซึ่งจัดขึ้นในพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย