ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ (อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกใหม่) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย