งานวันเกษตร  ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หมู่ 4  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Image00001
Image00002
Image00003
Image00004
Image00005
Image00006
Image00007
Image00008
Image00009
Image00010
Image00011
Image00012
Image00013
Image00014
Image00015
Image00016
Image00017
Image00018
Image00019
Image00020
Image00021
Image00022
Image00023
Image00024
Image00025
Image00026
Image00027
Image00028
Image00029
Image00030