โครงการจัดการเรียนรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20190213_104412
20190213_104419
20190213_104510
IMG_4312
IMG_4313
IMG_4320
IMG_4324
IMG_4332
IMG_4333
IMG_4334
IMG_4335
IMG_4339
IMG_4343
IMG_4346
IMG_4348
IMG_4349
IMG_4350
IMG_4359
IMG_4365
IMG_4366
IMG_4383