โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20181122_165450
20181122_165645
20181122_165708
20181122_165927
20181122_170054
20181122_194802
20181122_195158
20181122_195203
20181122_195515
20181122_200032
20181122_200813
20181122_201227
20181122_201713
20181122_202227
20181122_202319
20181122_205044
IMG_3017
IMG_3027
IMG_3037
IMG_3042
IMG_3052
IMG_3062
IMG_3070
IMG_3073
IMG_3076
IMG_3084
IMG_3103
IMG_3113
IMG_3131
IMG_3135
IMG_3136
IMG_3138
IMG_3143
IMG_3148
IMG_3151
IMG_3163
IMG_3164
IMG_3167
IMG_3170
IMG_3175
IMG_3176
IMG_3181
IMG_3184
IMG_3185
IMG_3193
IMG_3222
IMG_3223
IMG_3227
IMG_3246
IMG_3261