งานเสวนา เจาะลึกแนวทางอาชีพนักจัดสวนภูเก็ต

1-3 ตูลาคม 2561

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_2163
IMG_2167
IMG_2171
IMG_2173
IMG_2176
IMG_2178
IMG_2179
IMG_2181
IMG_2183
IMG_2185
IMG_2188
IMG_2190
IMG_2198
IMG_2199
IMG_2200
IMG_2205
IMG_2214
IMG_2216
IMG_2219
IMG_2221
IMG_2222
IMG_2223
IMG_2226
IMG_2229
IMG_2230
IMG_2235
IMG_2242
IMG_2243
IMG_2249
IMG_2256
IMG_2260
IMG_2262
IMG_2267
IMG_2269
IMG_2273
IMG_2275
IMG_2277
IMG_2279
IMG_2287
IMG_2289
IMG_2290
IMG_2294
IMG_2296
IMG_2298
IMG_2300
IMG_2339
IMG_2342
IMG_2346
IMG_2355
IMG_2755