งานเสวนา เจาะลึกแนวทางอาชีพนักจัดสวนภูเก็ต

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_2687
IMG_2689
IMG_2690
IMG_2691
IMG_2694
IMG_2695
IMG_2696
IMG_2699
IMG_2706
IMG_2727
IMG_2730
IMG_2734
IMG_2739
IMG_2745
IMG_2747
IMG_2754