คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อันดามัน ร่วมงาน "ป่าคลอกเกษตรแฟร์"
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561
จัดโดยเทศบาลตำบลป่าคลอก
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18