คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมงานวันเกษตร ประจำปี 2561
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561
ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

20180620_154458
20180620_154828
20180620_155607
20180620_155612
IMG_1342
IMG_1350
IMG_1364
IMG_1366
IMG_1367
IMG_1370
IMG_1371
IMG_1377
IMG_1387
IMG_1388
IMG_1394
IMG_1396
IMG_1398
IMG_1399
IMG_1401
IMG_1403
IMG_1405
IMG_1409
IMG_1411
IMG_1412
IMG_1413
IMG_1416
IMG_1417
IMG_1419
IMG_1430
IMG_1435
IMG_1440
IMG_1443
IMG_1446
IMG_1452
IMG_1453
IMG_1455
IMG_1458
IMG_1463
IMG_1471
IMG_1476
IMG_1477
IMG_1478
IMG_1480
IMG_1482
IMG_1491
IMG_1493
IMG_1494
IMG_1495
IMG_1501
IMG_1521