โครงการทบทวนและจัดทำแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรม ออลซีซั่น ในหาน ภูเก็ต

IMG_1016
IMG_1019
IMG_1024
IMG_1025
IMG_1029
IMG_1031
IMG_1036
IMG_1039
IMG_1047
IMG_1049
IMG_1050
IMG_1052
IMG_1056
IMG_1060
IMG_1061
IMG_1075
IMG_1078
IMG_1079
IMG_1101
IMG_1102
IMG_1108
IMG_1115
IMG_1123
IMG_1129
IMG_1130
IMG_1134
IMG_1137
IMG_1154
IMG_1185
IMG_1190
IMG_1198
IMG_1204
IMG_1207
IMG_1211