โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน

ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

IMG_5550
IMG_5552
IMG_5553
IMG_5554
IMG_5555
IMG_5558
IMG_5562
IMG_5563
IMG_5564
IMG_5565
IMG_5566
IMG_5568
IMG_5572
IMG_5578
IMG_5579
IMG_5582
IMG_5584
IMG_5586
IMG_5587
IMG_5591
IMG_5594
IMG_5595
IMG_5596
IMG_5600
IMG_5602
IMG_5603
IMG_5604
IMG_5606
IMG_5607
IMG_5609
IMG_5611
IMG_5612
IMG_5614
IMG_5615
IMG_5618
IMG_5621
IMG_5623
IMG_5628
IMG_5634
IMG_5636
IMG_5637
IMG_5640
IMG_5642
IMG_5643
IMG_5644
IMG_5646
IMG_5649
IMG_5650
IMG_5652
IMG_5654