โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน (พม่า) และคอมพิวเตอร์

วันที่ 2-4 ,12-13 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องเรียนเกษตร 202 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ตึกศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_0564
IMG_0566
IMG_0567
IMG_0568
IMG_0572
IMG_0581
IMG_0584
IMG_0587
IMG_0626
IMG_0627
IMG_0628
IMG_0631
IMG_0632
IMG_0633
IMG_0635
IMG_0637
IMG_0638
IMG_0641
IMG_0646
IMG_0648
IMG_0649
IMG_0651
IMG_0653
IMG_0656
IMG_0659
IMG_0668
IMG_0669
IMG_0674
IMG_0680
IMG_0681
IMG_0687
IMG_0691
IMG_0692
IMG_0693
IMG_0694
IMG_0696
IMG_0697
IMG_0701
IMG_0702
IMG_0705
IMG_0706
IMG_0719
IMG_0725
IMG_0731
IMG_0735
IMG_0738
IMG_0739
IMG_0740
IMG_0741
IMG_0743