การอบรมออกแบบเขียนแบบจัดสวน
วันที่ 8-11 มีนาคม 2561
จัดโดย สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_9499
IMG_9506
IMG_9514
IMG_9519
IMG_9541
IMG_9545
IMG_9550
IMG_9556
IMG_9563
IMG_9572
IMG_9574
IMG_9575
IMG_9578
IMG_9580
IMG_9582
IMG_9583
IMG_9585
IMG_9588
IMG_9589
IMG_9592
IMG_9595
IMG_9597
IMG_9604
IMG_9613
IMG_9618
IMG_9622