คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG_9232
IMG_9236
IMG_9238
IMG_9241
IMG_9242
IMG_9243
IMG_9249
IMG_9251
IMG_9253
IMG_9254
IMG_9255
IMG_9263
IMG_9266
IMG_9268
IMG_9286
IMG_9288
IMG_9299
IMG_9302
IMG_9304
IMG_9325