โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_5055
IMG_5057
IMG_5078
IMG_5081
IMG_5100
IMG_5127
IMG_5129
IMG_5141
IMG_5160
IMG_5164
IMG_5165
IMG_5167
IMG_5171
IMG_5174
IMG_5175
IMG_5176
IMG_5177
IMG_5186
IMG_5202
IMG_5216
IMG_5235
IMG_5250
IMG_5253
IMG_5259
IMG_5265
IMG_5272
IMG_5274
IMG_5285