โครงการสืบสานและประเพณีเกษตรไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดร่วมกับในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา”

วันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20180215_180528
20180215_180535
20180215_180548
20180215_180620
20180215_180807
20180215_180814
20180215_180823
20180215_180843
20180215_180848
20180215_180855
20180215_180904
20180215_180910
20180215_180927
20180215_180947
20180215_181122
20180215_181129
20180215_181140
20180215_181149
20180215_181202
20180215_181238