โครงการเกษตรอินดี้ อินเทรนด์

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

IMG_5562
IMG_5574
IMG_5575
IMG_5578
IMG_5591
IMG_5593
IMG_5607
IMG_5617
IMG_5622
IMG_5630
IMG_5631
IMG_5635
IMG_5651
IMG_5654
IMG_5655
IMG_5656
IMG_5657
IMG_5660
IMG_5662
IMG_5664
IMG_5667
IMG_5672
IMG_5675
IMG_5678
IMG_5680
IMG_5683
IMG_5685
IMG_5688
IMG_5690
IMG_5694
IMG_5695
IMG_5696
IMG_5699
IMG_5718
IMG_5723
IMG_5732
IMG_5740
IMG_5747
IMG_5749
IMG_5757
IMG_5758
IMG_5769
IMG_5773
IMG_5777
IMG_5778
IMG_5781
IMG_5783
IMG_5787
IMG_5789
IMG_5797