อบรมการใช้เครื่องมือ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จัดโดย อ.เบญจพร แก้วอุไทย

IMG_4145
IMG_4153
IMG_4159
IMG_4162
IMG_4163
IMG_4178
IMG_4179
IMG_4180
IMG_4181
IMG_4188
IMG_4191
IMG_4192
IMG_4193
IMG_4194
IMG_4203
IMG_4218
IMG_4227
IMG_4233
IMG_4236
IMG_4250
IMG_4252
IMG_4266