คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมงานวันเกษตรกร

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560

จัดโดยองค์การบริหาส่วนตำบลเชิงทะเล

9900
img_9895
20170817_085503
20170817_085538
20170817_102429
20170817_102523
20170817_102532
20170817_102613
20170817_103031
20170817_103050
IMG_9779
IMG_9781
IMG_9788
IMG_9796
IMG_9802
IMG_9810
IMG_9815
IMG_9817
IMG_9818
IMG_9820
IMG_9822
IMG_9823
IMG_9826
IMG_9831
IMG_9837
IMG_9843
IMG_9849
IMG_9851
IMG_9855
IMG_9873
IMG_9877
IMG_9880
IMG_9889
IMG_9890
IMG_9891