โครงการทบทวนและจัดทำแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมจันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

IMG_0005
IMG_0009
IMG_0023
IMG_0033
IMG_0076
IMG_0091
IMG_0123
IMG_0157
IMG_0164
IMG_0165
IMG_0187
IMG_0193
IMG_0209
IMG_0215
IMG_9912
IMG_9920
IMG_9936
IMG_9944
IMG_9964
IMG_9978
IMG_9987
IMG_9989
IMG_9994
IMG_9998
IMG_9999