งานวันราชภัฏ ปี 60

วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_8480
IMG_8494
IMG_8496
IMG_8499
IMG_8501
IMG_8508
IMG_8512
IMG_8515
IMG_8516
IMG_8517
IMG_8521
IMG_8523
IMG_8537
IMG_8542
IMG_8547
IMG_8823
IMG_8828
IMG_8831
IMG_8838
IMG_8844