พิธีเปิดตึกใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 16 มีนาคม 2560

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_9370
IMG_9372
IMG_9084
IMG_9090
IMG_9091
IMG_9093
IMG_9098
IMG_9106
IMG_9112
IMG_9116
IMG_9120
IMG_9129
IMG_9132
IMG_9136
IMG_9139
IMG_9143
IMG_9160
IMG_9163
IMG_9168
IMG_9174
IMG_9176
IMG_9178
IMG_9180
IMG_9181
IMG_9182
IMG_9183
IMG_9184
IMG_9186
IMG_9188
IMG_9191
IMG_9192
IMG_9194
IMG_9196
IMG_9197
IMG_9198
IMG_9206
IMG_9209
IMG_9210
IMG_9212
IMG_9214
IMG_9218
IMG_9219
IMG_9220
IMG_9224
IMG_9229
IMG_9237
IMG_9239
IMG_9241
IMG_9258
IMG_9262