คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"

วันที่ 10 มกราคม 2560

ณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)และโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

img_5384
img_5390
img_5400
img_5404
img_5419
img_5428
img_5441
img_5508
img_5511
img_5520
img_5522
img_5118e
img_5127
img_5128
img_5133
img_5139
img_5140
img_5144
img_5148
img_5153
img_5169
img_5183
img_5198
img_5213
img_5214
img_5217
img_5218
img_5219
img_5225
img_5243
img_5296e
img_5308e
img_5314e
img_5318e
img_5326e
img_5342
img_5346
img_5347
img_5349
img_5352
img_5355
img_5356
img_5357
img_5358
img_5361
img_5363
img_5364
img_5369
img_5378
img_5382