พบปะเกษตรกรบ้านบางแป
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ณ มัสยิดดาริสลาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านบางแป ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

img_3097
img_3098
img_3109
img_3112
img_3124
img_3163
img_3179
img_3220
img_3269
img_3296
img_3336
img_3359