ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องเกษตร 1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_0869
img_0871
img_0900
img_0917
img_0861
img_0867