เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ Start Up Smart Farmer **รับจำนวนจำกัด**
สำรองที่นั่ง https://goo.gl/forms/1tuKdbFhG9otiP332

สื่อมัลติมีเดีย