ปรัชญา:คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น **** วิสัยทัศน์: คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนด้านการเกษตร เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้มั่นคงตลอดไป **** พันธกิจ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การศึกษาด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

ข่าวสาร

 • โครงการเกษตรเกม 57 ต้านภัยยาเสพติด
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมสัมมนาสานสัมพันธ์ครูแนะแนว

  วันที่ 23 กันยาน 2557 อาจารย์ประเสริฐ จริยเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสานสัมพันธ์ครูแนะแนวกับหลักสูตรการศึกษา 2015 ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

 • MOU คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา ดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 • โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 28 มิถุนายน 2557
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเกษตรไทย
 • แคแสดอาสา 25 กรกฎาคม 2557
 • โครงการอบรมทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
 • วิพากษ์คุณลักษณะบัณฑิตและวิพากษ์หลักสูตร

  วิพากษ์หลักสูตรสาขาพืชสวนประดับและเทคโนโลยีภูมิทัศน์และหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • นักศึกษา จพส. จัดน้ำตกที่แหลมพรหมเทพ
 • ไหว้ครูและทำบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • ถ่ายภาพร่วมกัน การนำเสนอโครงการสร้างตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

  อ.สุเทพ มุงคุณ (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการสร้างตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยา ได้เหรียญทองซีเกมส์ กีฬาขว้างค้อน
 • ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สวัสดีปีใหม่ 2557 หน่วยงานต่างๆ
 • โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 3D คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557
 • อ.สกลวรรณ สังข์ประพันธ์และ อ.วิจิต สังข์ประพันธ์ มอบทุนการศึกษา
 • โครงการบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 8 ก.พ. 2557
 • คณบดีรับมอบโล่เกียรติคุณการประเมินคุณภาพการศึกษา

  คณบดีเป็นตัวแทนคณะฯรับมอบโล่เกียรติคุณการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554

สายตรงคณบดี

เมนูหลัก

สาขาวิชาในคณะ

หน่วยงานภายใน

สถิติผู้เยี่ยมชม

521511
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
463
1203
4955
509337
19075
33339
521511

Your IP: 54.91.125.72
Server Time: 2014-12-18 09:10:31

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- อบรมการแกะสลักผัก-ผลไม้และการร้อยมาลัย วันที่ 17-18 มกราคม 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร) 
*อบรม ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร


- อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 300 บาท (download ใบสมัคร)
*อบรมที่ตึกวิจัยพืช

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
จัดอบรมอาหารกับสุขภาพ (ฟรี)
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.30-16.30 น.

(รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุน

   การวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

 

 

 

 

ตารางอบรมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

ตารางการอบรม การดูแลรักษาและการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่องานอดิเรก

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รายละเอียด

หมายเหตุ

17 สิงหาคม2556

08.30-09.00น.

ลงทะเบียนที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

09.00-12.00น.

- ดิน ปุ๋ย น้ำสำหรับกล้วยไม้

อ.สุรชัย ซอปิติพร
วิทยากรจากศูนย์บ่มเพาะ
กล้วยไม้ระพี กัลยา สาคริก

13.00-15.30น.

- โรค-แมลงและการใช้สารเคมี
  ในแปลงกล้วยไม้

15.30-16.30น.

- ชมแปลงปลูกมอคคารา และ
   กล้วยไม้สกุลอื่นๆในโรงเรือน

18 สิงหาคม 2556

09.00-12.00น.

- การจำแนกกล้วยไม้

- การปลูกและดูแลรักษา  
  กล้วยไม้แต่ละสกุล

- ปัจจัยที่ใช้ในการปลูกกล้วยไม้

-อ.ณรงค์ เห้งสวัสดิ์

 ประธานชมรมกล้วยไม้ภูเก็ต

-ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน

-นักศึกษาสาขาการจัดการ
  พืช
สวนประดับ

13.00-16.30น.

- การขยายพันธุ์

- วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   กล้วยไม้ พร้อมฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติการย้ายกล้วยไม้
  ออกจากขวด

 

หมายเหตุ    1.  เวลา 10.15-11.15 น.และ15.00-15.15 น.รับประทานอาหารว่าง

                  2.  เวลา 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

รวมภาพ

วันฉัตรมงคล
Image Detail
แถลงข่าว Buffalo World
Image Detail
งาน Buffalo World
Image Detail
งานสันนิบาตภูเก็ต
Image Detail
ประชุมสร้างอาคารหลังใหม่คณะเทค...
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 2
Image Detail
สวัสดีปีใหม่ 2557
Image Detail
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คณะฯ
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 4
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 5
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 7
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 8
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 9
Image Detail
คุณลักษณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่พึงประสงค์ คลิกที่นี่ ***** คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่พึงประสงค์ คลิกที่นี่