โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน(จีน) และคอมพิวเตอร์
วันที่ 29-30 เมษายน, 1- 3 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องเรียนเกษตร 303 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ตึกศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20190429_100009
20190429_100017
20190430_093216
20190430_093503
20190430_093921
20190501_094121
20190501_094144
20190501_094158
20190501_094209
20190502_101951
20190502_102001
20190502_102007
20190502_102018
20190502_102102
20190502_120217
20190502_120307
20190502_120314
20190503_092121
20190503_092138
20190503_092208
20190503_092220
20190503_092244
20190503_092258
20190503_092310
20190503_092327
20190503_104243
20190503_104248
20190503_104302
20190503_104325
IMG_6376
IMG_6387
IMG_6391
IMG_6395
IMG_6402
IMG_6406
IMG_6407
IMG_6408
IMG_6410
IMG_6412
IMG_6415
IMG_6417
IMG_6418
IMG_6420
IMG_6424
IMG_6426
IMG_6427
IMG_6428
IMG_6429
IMG_6436
IMG_6438