ตลาดนัดเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562

ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSC03859
DSC03860
DSC03861
DSC03862
DSC03863
DSC03864
DSC03865
DSC03867
DSC03870
DSC03872
DSC03873
DSC03874
DSC03876
DSC03878
DSC03879
DSC03880
DSC03882
DSC03883
DSC03884
DSC03885
DSC03887
DSC03889
DSC03891
DSC03894
DSC03895
DSC03897
DSC03898
DSC03899
DSC03900
DSC03901
DSC03902
DSC03903
DSC03904
DSC03905
DSC03907
DSC03911
DSC03912
DSC03915
DSC03922
DSC03923
DSC03924
DSC03926
DSC03927
DSC03928
DSC03929
DSC03930
DSC03932
DSC03936
DSC03937
DSC03938