โครงการไหว้ครูและทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSC00821
DSC00825
DSC00827
DSC00830
DSC00831
DSC00832
DSC00833
DSC00834
DSC00835
DSC00836
DSC00837
DSC00839
DSC00840
DSC00843
DSC00844
DSC00847
DSC00848
DSC00849
DSC00850
DSC00851
DSC00852
DSC00854
DSC00855
DSC00856
DSC00857
DSC00858
DSC00860
DSC00861
DSC00863
DSC00865
DSC00866
DSC00869
DSC00870
DSC00872
DSC00873
DSC00876
DSC00878
DSC00879
DSC00883
DSC00884
DSC00885
DSC00886
DSC00887
DSC00889
DSC00890
DSC00892
DSC00895
DSC00896
DSC00898
DSC00901