โครงการทำบุญปล่อยปลาต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ บ่อน้ำสำรอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_6000
IMG_6872
IMG_6874
IMG_6875
IMG_6884
IMG_6889
IMG_6891
IMG_6893
IMG_6895
IMG_6897
IMG_6903
IMG_6904
IMG_6907
IMG_6908
IMG_6914
IMG_6915
IMG_6916
IMG_6917
IMG_6919
IMG_6924
IMG_6925
IMG_6932
IMG_6933
IMG_6934
IMG_6935
IMG_6938
IMG_6939
IMG_6941
IMG_6943
IMG_6944
IMG_6951
IMG_6954
IMG_6958
IMG_6960