PCIT & ACT GAMES 2017 (กีฬาภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2560)

จุัดร่วมกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 3-5 พฤษจิกายน 2560

ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_3425
IMG_3430
IMG_3432
IMG_3442
IMG_3450
IMG_3468
IMG_3499
IMG_3508
IMG_3514
IMG_3515
IMG_3539
IMG_3569
IMG_3592
IMG_3601
IMG_3609
IMG_3619
IMG_3625
IMG_3633
IMG_3652
IMG_3687
IMG_3722
IMG_3770
IMG_3787
IMG_3859
IMG_3898
IMG_3959
IMG_3991
IMG_4024
IMG_4030
IMG_4035
IMG_4049
IMG_4056
IMG_4058
IMG_4078
IMG_4082
IMG_4097
IMG_4104