โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2560

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_9580
IMG_9594
IMG_9602
IMG_9607
IMG_9622
IMG_9624
IMG_9626
IMG_9636
IMG_9647
IMG_9649
IMG_9652
IMG_9656
IMG_9678
IMG_9686
IMG_9688
IMG_9701
IMG_9723
IMG_9733
IMG_9739
IMG_9742