โครงการไหว้ครู และทำบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_1068
img_1075
img_1081
img_1087
img_1091
img_1130
img_1262
img_1330
img_1431