ปรัชญา:คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น **** วิสัยทัศน์: คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนด้านการเกษตร เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้มั่นคงตลอดไป **** พันธกิจ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การศึกษาด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

ข่าวสาร

 • โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 3D คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557
 • ถ่ายภาพร่วมกัน การนำเสนอโครงการสร้างตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

  อ.สุเทพ มุงคุณ (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการสร้างตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • MOU คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา ดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 • โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 28 มิถุนายน 2557
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเกษตรไทย
 • โครงการอบรมการจัดดอกไม้
 • โครงการอบรมทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
 • วิพากษ์คุณลักษณะบัณฑิตและวิพากษ์หลักสูตร

  วิพากษ์หลักสูตรสาขาพืชสวนประดับและเทคโนโลยีภูมิทัศน์และหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • นักศึกษา จพส. จัดน้ำตกที่แหลมพรหมเทพ
 • ไหว้ครูและทำบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • ถ่ายรูปร่วมกัน

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2555

 • อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยา ได้เหรียญทองซีเกมส์ กีฬาขว้างค้อน
 • โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สวัสดีปีใหม่ 2557 หน่วยงานต่างๆ
 • โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2556
 • อ.สกลวรรณ สังข์ประพันธ์และ อ.วิจิต สังข์ประพันธ์ มอบทุนการศึกษา
 • โครงการบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 8 ก.พ. 2557
 • คณบดีรับมอบโล่เกียรติคุณการประเมินคุณภาพการศึกษา

  คณบดีเป็นตัวแทนคณะฯรับมอบโล่เกียรติคุณการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554

สายตรงคณบดี

เมนูหลัก

สาขาวิชาในคณะ

หน่วยงานภายใน

สถิติผู้เยี่ยมชม

353863
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
524
611
3535
344658
21252
32872
353863

Your IP: 54.91.135.161
Server Time: 2014-07-24 17:22:02

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการอบรมหลักสูตรด้าน IT สำหรับนักศึกษาภาคปกติและกศ.บป.


รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

การจัดระเบียบการจราจรภายใน ม.ราชภัฏภูเก็ต

         ปีการศึกษาที่ 2/2556

 

 

 

 

 

ข่าวอบรมในคณะ


โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม



โครงการอบรมการจัดดอกไม้และร้อยมาลัย
ในงานพิธีต่างๆ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 โครงการทั่วไป

 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 โครงการบริการวิชาการ ปี 2557

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมภาพ

วันฉัตรมงคล
Image Detail
แถลงข่าว Buffalo World
Image Detail
งาน Buffalo World
Image Detail
งานสันนิบาตภูเก็ต
Image Detail
ประชุมสร้างอาคารหลังใหม่คณะเทค...
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 2
Image Detail
สวัสดีปีใหม่ 2557
Image Detail
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คณะฯ
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 4
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 5
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 7
Image Detail
แคแสดอาสา ครั้งที่ 8
Image Detail
คุณลักษณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่พึงประสงค์ คลิกที่นี่ ***** คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่พึงประสงค์ คลิกที่นี่